Sommarmusik i Dalsland Center 2020

I och med spridningen av Covid-19 råder särskilda omständigheter och det är svårt att förutse hur resten av året kommer att se ut. Därför är det också svårt att, i skrivande stund, avgöra om Sommarmusik i Dalsland Center faktiskt kommer att kunna genomföras. Det är naturligtvis vår största förhoppning att kunna välkomna er till det fina program vi planerat! Just nu inväntar vi de rekommendationer inför sommaren, som Folkhälsomyndigheten sagt att de ska ge oss i slutet av maj. Först då kan vi ta ett välgrundat beslut för om konsert-serien kan bli av. Besked och mer information från oss kommer i början av juni och vi hoppas då även kunna presentera de artister som är bokade för sommarens sju veckor av föreställningar!

Konserterna är planerade att äga rum från och med 23:e juni till och med 9:e augusti - tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar. Alla konserter startar kl 16.00 och varar 45-60 minuter. Artisten/gruppen står som arrangör, men Dalsland Center ställer kostnadsfritt lokal och befintlig ljudanläggning till förfogande. Biljetter säljs i direkt anslutning till konserten och artisten/gruppen ansvarar för detta. Konceptet "Sköna Söndag" innebär en lite längre konsert.

Sommarmusik görs i samarbete mellan Dalsland Center och Kulturbruket på Dal, där Dalsland Center står till förfogande med lokal och ljudanläggning och Kulturbruket på Dal ansvarar för anmälningar och administration. Arrangör: Medverkande artister, Kulturbruket på Dal och Dalsland Center/Melleruds Kommun.

 

 

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal