Styrelsen

Adresslista som pdf

KULTURBRUKET på Dal  
Besöksadress: Parkgatan 8  
Box 74  
464 22  MELLERUD  
0530-182 78  
info@kulturbruketpadal.se  
www.kulturbruketpadal.se  
   
   
STYRELSE 2019  
LEDAMÖTER Telefon/e-post
   
Ternstedt Jan-Olof 0531-409 86 bost
ordförande  
Tisselskogs-Heden 11 070-630 17 09
660 10  DALS LÅNGED ternstedt@live.se
   
Callh Britt-Marie 0530-240 73 bost
vice ordförande 0530-494 40 arb
Gunvarbyn 25 0705-46 62 37
464 92  MELLERUD britt-marie.callh@lrfkonsult.se
   
Almqvist David  0530-400 55 bost
Brånasmedsgatan 3 0707-69 54 47
464 32  MELLERUD david.almqvist@telia.com
   
Karlsson Roger  0734-205 935
Carl Fredrik Waerns väg 12 roger.kvarnskogen@telia.com
660 10 DALS LÅNGED  
   
Pérez Wallin Marisol  0530-124 74 bost
Travgatan 1 073-756 31 91
464 32  MELLERUD marisolwallin@hotmail.com
   
Thorsenius Karin 0530-331 01 bost
Anolfsbyn Adamserud 1 076-77 62 545
464 94  MELLERUD thorsenius@telia.com
   
Christensen Tommy 0730-880 986
Kulturskolan i Mellerud  
Bergsgatan 37  
464 30  MELLERUD tommy.christensen@mellerud.se
   
Wallin Alice 073-51 78 487 
elevrådet, Rådaskolan   
Österbyn Slättäng  
464 93  MELLERUD alice.wallin@skola.mellerud.se
   
Husseini Sakhi 076-64 19 222
elevrådet, Dahlstiernska gymnasiet  
Algatan 4  
464 30  MELLERUD sakhi.husseini99@gmail.com
   
Vakant  
Melleruds Kommuns Ungdomsråd  
   
   
ERSÄTTARE  
   
Johnte Dorotea  0530-320 44 bost
  0531-710 41 arb
Torgrinsbyn 1 dorotea.johnte@live.se
464 94  MELLERUD Ersättare för: Jan Olof Ternstedt
   
Olsson Christina 0732-034 363 
Hjärtungens Gård 2 nina@hjartungen.se
464 92  MELLERUD Ersättare för: David Almqvist
   
Bytyqi Shqipe 0530-131 70 bost
  073-41 41 431
Falkgatan 11 shqipebytyqi1971@icloud.com 
464 32  MELLERUD Ersättare för: Britt-Marie Callh
   
Mårtensson Christer 073-310 75 06
Rostocksgatan 27 C christer@daldigital.se
464 31  MELLERUD Ersättare för: Karin Thorsenius
   
Blomberg Per  070-263 17 66
Låttsbyn 1, Solgläntan per.blomberg@mellerud.se
464 91  DALS ROSTOCK Ersättare för: Marisol Wallin
   
Hultman Wessman Karolina 0709-58 70 79 
  0530-413 12 
Torpgatan 31 lina.wessman@hotmail.com
464 32  MELLERUD Ersättare: för Roger Karlsson
   
vakant  
Kulturskolan i Mellerud Ersättare för: Tommy christensen
   
   
vakant  
elevrådet, Rådaskolan  Ersättare för: Alice Wallin
   
   
vakant  
elevrådet Dahlstiernska Gymnsiet Ersättare för: Sakhi Husseini
   
   
   
Gustavsson Agnes 0730-68 29 89
Melleruds Kommuns Ungdomsråd  
Sjögatan 6 agnesa.g2003@gmail.com
464 32  MELLERUD Ersättare för:Karolina Wessman
   
PERSONAL  
   
Kjörling Katarina 0530-182 78 kontor/expedition
Kultursamordnare 073-96 44 002 
Kulturbruket på Dal  
Box 74 katarina.kjorling@mellerud.se
464 22  MELLERUD katarina.kjorling@kulturbruketpadal.se
   
   
Andersson Anne tjänstledig anne.andersson@mellerud.se
  anne.andersson@kulturbruketpadal.se
   
Grenander Tina (Kristina) 0530-182 75 kontor/expedition
ekonomi/administration 070-572 32 35
Kulturbruket på Dal  
Box 74 kristina.grenander@mellerud.se
464 22  MELLERUD kristina.grenander@kulturbruketpadal.se
   
Petrén Sofia  
marknadsföring/styrelse  
Brunnsvägen 122  
464 50  DALS ROSTOCK sofia.petren@mellerud.se
   
VALBEREDNING  
   
Thorsenius Bo sammankallande 0530-331 01 bost
Anolfsbyn Adamserud 1 070-333 48 21
464 94  MELLERUD thorsenius@telia.com
   
Emanuelsson Elisabette 0530-510 74 bost
Grimmerud 070-695 10 74
464 92  MELLERUD elisabette@msn.com
   
Hultman Karlsson Helena 070-950 49 89 
KUNs representant   
Torpgatan 33  
464 32  MELLERUD hea_hultman@hotmail.com
   
TEKNIKER/PERSONAL  
Sören Blom 0530-204 64
Lövåsvägen 29 0705-53 10 53
464 50 DALS ROSTOCK trials.happy@gmail.com
   
David Almqvist tekniker 0530-400 55 bost
  070-769 54 47 
Brånasmedsgatan 3 073-41 96 846 arb
464 32  MELLERUD david.almqvist@telia.com
   

 

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal