KULTURBRUKET PÅ DAL

Sponsorer

                                     
                                                            


                                                               


                                                                 


                                                               


                                                               


                                                                                                                 


               
Kerstin & Åke Carlsson, Eva & Gunnar Rydberg, Anne Andersson & Georg Eriksson, Familjen Johansson Kjörling, Glenn Nordling, Familjen Harald Ericson,
Ingrid Skenhall, Familjen Kihlberg, Inger & Stig Larsson, Göran Blues & Barbro Karlsson, Familjen Dagström, Marisol & Ingemar Wallin,
Gun-Britt Gustafsson, Kristina Hovlid & Pål Magnussen, Rune & Ann-Christin Stenén, Karin & Karl-Erik Lundqvist, Gerd Alm, Arne Myhrberg,
Elisabeth & Per-Göran Asp, Barbro & Tommy W Johansson, Evert Magnusson, Ingmar Johansson, Tina Grenander & Stig-Åke Almqvist, Ute Faust Thomas

    

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se