Uthyrning / prislista

(ej moms på uthyrning, ej moms på inventarier i salong)

 

Föreningar
Kommunal verksamhet
Studieförbund

Företag
Privatpersoner

I hyran ingår städning. För tekniker debiteras 400 SEK + moms/timma.
Hel dag (8 tim) 3 500 6 900
Halv dag (4 tim) 2 000 3 900

Vid stora arrangemang där personella insatser erfordras från Kulturbruket på Dal lämnas pris enligt offert.
Tekniker kan tillhandahållas av Kulturbruket på Dal till en timkostnad av 400 SEK/tim + moms.
Då hyresgästen har egen tekniker fordras att denne är godkänd av Kulturbruket på Dal.

Vid all uthyrning krävs att hyresgästens marknadsföring, affischer m m skall godkännas av Kulturbruket På Dal.

Vid speciella tillfällen, för att utveckla det lokala kulturlivet i Melleruds kommun, äger kultursamordnaren rätt att offerera avvikande prissättning.

Melleruds kommuns nyttjande debiteras inga hyreskostnader.
Teknikerkostnad 400 SEK + moms/timma.

Då svårighet att fastställa om hyresgästen är förening, kommunal verksamhet, studieförbund, företag eller privatperson har Kulturbruket på Dal beslutanderätt.

Under tid när Kulturbruket på Dal ej har lokalerna uthyrda får de utan debitering nyttjas av samtliga skolor och kulturskolan i Melleruds kommun.

Prislista som pdf för utskrift

 

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Dals Rostock Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal