SparbankSalongen

Här kan många vara stolta

Kulturbruket på Dal invigdes hösten 2002. Därmed gick en dröm i uppfyllelse om en vacker och ändamålsenlig kulturbyggnad till glädje för ung och gammal. Och med SparbankSalongen, med 243 fasta sittplatser, blev det möjligt att från en fantastisk scen uppleva musik dans och teater.

Mötesplats

Näringslivet kan anordna konferenser, sammanträden och mässor i vackra och ändamålsenliga lokaler och alla vi andra har fått en stimulerande miljö att träffas och trivas i. Till Kulturbruket på Dal hör också Kulturskolan i Mellerud med välutrustade musiksalar och inspelningsstudio samt en vacker bildsal. Kulturbruket på Dal ligger integrerat med Dahlstiernska gymnasiet.

Eldsjälar och sponsorer

Kulturbruket på Dal kom till tack vare starkt kulturintresserade personer med hjälp av Boverket, Västra Götalandsregionen, Melleruds Kommun samt ett stort antal företag, vilka spons utrustning och inredning i SparbankSalongen.

Många har skäl att vara stolta!

Välkommen till Kulturbruket på Dal!

Verksamheten stöds av:

 

 

 

 

Samarbetspartners:

   

  
                     

 

    


       


    


                      

 

 

 

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Dals Rostock Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal