KULTURBRUKET PÅ DAL

Öronmat 2018

20 december 2018 kl. 19:00

Rådaskolans elever ger sin traditionella och uppskattade julshow.

Se annons i lokalpressen samt www.kulturbruketpadal.se för uppdaterad information.

arr: Rådaskolan

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se