KULTURBRUKET PÅ DAL

Äldredag - "Vi vill leva hela livet"

16 mars 2019 kl. 10:00

Seminarium, utställare och underhållning dagen lång. Mer detaljerad information presenteras närmare ÄLDREDAGEN den 16 mars i annons i lokalpressen samt på Melleruds kommuns, Kulturbruket på Dals eller de deltagande organisationernas hemsidor.

10:00 - Dörrarna öppnas… välkomna!
10:45 - Representanter från förbunden presenterar sig
11:00 - SEMINARIUM 1 – Bertil Marklund
11:50 - Friskis & Svettis
12:15 - SEMINARIUM 2 – Polisen om internetbedrägerier
14:00 - SEMINARIUM 3 – Pär Rahmström
15:15 - Modevisning
16:00 - Dörrarna stängs… tack för besöket!

Fri entré

Arrangör: Kommunala Pensionärsrådet KPR/Miljö- och hälsorådet i Mellerud/Kulturbruket på Dal, junior/SENIOR

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se