KULTURBRUKET PÅ DAL

Äldredag - "Vi vill leva hela livet"

16 mars 2019 kl. 10:00

Seminarium, utställare och underhållning dagen lång. Mer detaljerad information presenteras närmare ÄLDREDAGEN den 16 mars i annons i lokalpressen samt på Melleruds kommuns, Kulturbruket på Dals eller de deltagande organisationernas hemsidor.

Fri entré

Arr: Kommunala Pensionärsrådet KPR/Miljö- och hälsorådet i Mellerud/Kulturbruket på Dal, junior/SENIOR

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se