Hösten 2021 - Kulturbruket på Dal

Vägbeskrivning

Bil:

Riksväg 45 norrifrån:

Tag vänster i rondellen och sväng första vänster igen efter rondellen. Parkera på någon av parkeringsplatserna. Följ sedan trottoaren på vägen du svängde in på från rondellen (ryggen mot rondellen) tills du kommer fram till en röd tegelbyggnad, Kulturbruket på Dal, efter cirka 150 m.

Riksväg 45 söderifrån:

Passera rondell samt Wärdshuset på Dal, beläget på vänster sida, därefter höger i andra rondellen. Sväng första vänster efter rondellen och parkera på någon av parkeringsplatserna. Följ sedan trottoaren på vägen du svängde in på från rondellen (ryggen mot rondellen) tills du kommer fram till en röd tegelbyggnad, Kulturbruket på Dal, efter cirka 150 m.

Väg 166 från Ed:

I rondellen vid infarten till Mellerud, kör rakt fram genom rondellen och sedan första vänster. Parkera på någon av parkeringsplatserna. Följ sedan trottoaren på vägen du svängde in på från rondellen (ryggen mot rondellen) tills du kommer fram till en röd tegelbyggnad, Kulturbruket på Dal, efter cirka 150 m.

Parkering:

Rådaskolans parkering
Rådaskolans skolgårdsparkering
Idrottshusets parkering

Buss och Tåg:

Stig av vid Melleruds Järnvägsstation. Följ Norra Kungsgatan till Parkgatan cirka 500 m. Tag höger. Efter cirka 50 m ligger Kulturbruket på Dal.

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal