Vägbeskrivning

Bil:

Riksväg 45 norrifrån:

Tag vänster vid skylt ”Kulturbruket på Dal - skolområde” strax innan rondellen. Parkera på parkeringsplatsen. Gå över skolgården tills du kommer fram till en röd tegelbyggnad, Kulturbruket på Dal, efter cirka 150 m.

Riksväg 45 söderifrån:

Passera rondell samt Wärdshuset på Dal, beläget på vänster sida, därefter rakt igenom andra rondellen. Tag höger strax efter rondellen vid skylt ”Kulturbruket på Dal - skolområde”. Parkera på parkeringsplatsen. Följ sedan anvisningarna enligt ovan.

Väg 166 från Ed:

I rondellen vid infarten till Mellerud, tag vänster i rondellen och kör cirka 200 m. Tag höger vid skylt ”Kulturbruket på Dal – skolområde”. Parkera på parkeringsplatsen. Följ anvisningarna enligt ovan.

Parkering:

Nordalskolans parkering
Rådaskolans parkering
Rådaskolans skolgårdsparkering
Idrottshusets parkering

Buss och Tåg:

Stig av vid Melleruds Järnvägsstation. Följ Norra Kungsgatan till Parkgatan cirka 500 m. Tag höger. Efter cirka 50 m ligger Kulturbruket på Dal.

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal