Hösten 2021 - Kulturbruket på Dal

Tillgänglighet

Symboler för olika typer av funktionsvariationer.

Särskilda platser för rullstolsburna och ledsagare finns på rad 1 i SparbankSalongen.
När du väl kommer till oss fråga bara våra publikvärdar så hjälper de dig att hitta platsen. Biljetter säljs via www.ticketmaster.se.
Rullstolsplatser bokas på tel. 077-170 70 70, senast dagen för evenemanget.
Ledsagare köper biljett till ungdomspris då det erbjuds.

Symbol för hörselteknisk utrustning.

Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga. Hörselslingan har sämre kvalitet på rad 9 och 10.

Behöver du hjälp med biljettköp, ring 0530-182 91

För att få fullständig information om tillgänglighet i Kulturbruket på Dal gå till Tillgänglighetsguiden

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal