junior&SENIOR


junior&SENIOR
vänder sig till människor med särskilda behov och som inte kan ta del av Kulturbruket på Dals verksamhet på samma villkor. Det gäller människor med någon form av funktionsnedsättning, men även äldre som på grund av särskilt boende har svårt att besöka oss. junior&SENIOR ger ALLA möjlighet att ta del av kulturupplevelser och att även aktivt delta i olika kultursammanhang, såsom musik, sång, dans, bildkonst mm.

DansSkaparna och MusikSkaparna, som är en del av junior&SENIORs verksamhet, har tagit Kulturbruket på Dals scen i besittning med Vårshow och ”En annorlunda julshow”  vår och höst från och med år 2009. MusikSkaparna består av yngre och äldre som har musik som sitt stora intresse. Här varvas musik och sång. Man sjunger i grupp och även solo om man vill. Olika enkla musikinstrument finns som man kan prova. Samarbete med Kulturskolan i Mellerud.

 

junior&SENIOR
har även erbjudit kulturprogram som kan arrangeras på äldreboenden, servicehus, dagis m.fl. platser. Exempel på detta är Lotta och Mikael Ramels besök på servicehuset Älvan i Mellerud med ”Povels naturbarn”, Musik i Väst gästade förskolan på Karolinerskolan samt Karolinens Serviceboende med ”Rosa på Bal”. År 2012 startade en verksamhet inom äldreomsorgen i Melleruds kommun, Färg och Form. En konstnär besökte två äldreboenden under våren och målade och skaparde bilder i olika tekniker tillsammans med de boende.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten är under ständig utveckling för att ge människor med särskilda behov möjlighet att ta del av den glädje som kulturupplevelser och kulturskapande ger.

För mer information om junior&SENIOR kontakta Kulturbruket på Dal, telefon 0530-182 75.

 

 

 

Telefon: 0530-182 78 Besöksadress: Postadress: Instagram: @kulturbruketpadal
E-post: info@kulturbruketpadal.se Parkgatan 8, 464 30 Mellerud Box 74, 464 22 Mellerud Facebook: Kulturbruket på Dal