KULTURBRUKET PÅ DAL

junior&SENIOR

Kulturbruket på Dals skapargrupper fortsätter med sin populära verksamhet under våren. Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna med särskilda behov och arbetar även uppsökande med musik, konst, dans och annan kultur.

Verksamheten är mycket uppskattad och har genom åren resulterat i ett antal showframträdanden.

Intresserad? Läs gärna mer här på vår hemsida. Vill du vara med kontaktar du oss i Kulturbruket på Dal.

 

junior & SENIOR vänder sig till människor med särskilda behov och som inte kan ta del av Kulturbruket på Dals verksamhet på samma villkor. Det gäller människor med någon form av funktionsnedsättning, men även äldre som på grund av särskilt boende har svårt att besöka oss.

junior & SENIOR ger ALLA möjlighet att ta del av kulturupplevelser och att även aktivt delta i olika kultursammanhang, såsom musik, sång, dans, bildkonst mm.

MusikSkaparna består av yngre och äldre som har musik som sitt stora intresse. Här varvas musik och sång. Man sjunger i grupp och även solo om man vill. Olika enkla musikinstrument finns som man kan prova. Samarbete med Kulturskolan i Mellerud.DansSkaparna och MusikSkaparna har tagit Kulturbruket på Dals scen i besittning med Vårshow och ”En annorlunda julshow”  vår och höst från och med år 2009.

junior & SENIOR
erbjuder även kulturprogram som kan arrangeras på äldreboenden, servicehus, dagis m.fl. platser. Exempel på detta är Lotta och Mikael Ramels besök på servicehuset Älvan i Mellerud med ”Povels naturbarn”, Musik i Väst gästade förskolan på Karolinerskolan samt Karolinens Serviceboende med ”Rosa på Bal”.

År 2012 startade en verksamhet inom äldreomsorgen i Melleruds kommun, Färg och Form. En konstnär besöker två äldreboenden under våren och målar och skapar bilder i olika tekniker tillsammans med de boende.

Verksamheten är under ständig utveckling för att ge människor med särskilda behov möjlighet att ta del av den glädje som kulturupplevelser och kulturskapande ger.

För mer information om junior&SENIOR kontakta Kulturbruket på Dal, telefon 0530-182 75.

 

 

 

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se