Kulturbruket på Dal

Dalslandsorkestern

21 april 2018, kl. 18.00
Åmåls kyrka

Jubileumskonsert med Åmålskompositören Per-Åke Olsson.
Medverkande är Dalslandsorkestern,
blåsmusiker och sångsolisterna Peter Tornborg och Hanna Wohlin.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DALSLANDSORKESTERN 2016.

Styrelsemöten har kontinuerligt förekommit vid de gemensamma repetitionerna samt vid ett par andra tillfälle under året.

Repetitionstillfällen/spelningar under året –13/2 Mellerud (årsmöte), 19/3 Säffle, 16/4 Mellerud, 14/5 Bengtsfors, 3/9 Mellerud, 1/10 Säffle, 6/10 Färgelanda (spelning), 19/10 Mellerud (spelning), 26/11 Bengtsfors.

Samarbetet med RUM, Thairestaurangen i Mellerud/Ed, ELASTO i Åmål, Kulturbruket på Dal samt Dalslands Sparbank fortgår på ett konstruktivt sätt och är en förutsättning för orkesterns ekonomiska överlevnad. Under året har även samtliga dalslandskommuner bidragit ekonomiskt. Vi är mycket tacksamma för detta.

Årets repetitionsarbete/konsertverksamhet.

Vårens övningar har varit inriktade på att öva in ny repertoar. Filmmusik har varit årets tema.

Under hösten 2016 har vi spelat på Världens Barn-konserter i såväl Färgelanda som i Mellerud.

Denna dalslandsturné startade 7 november 2015, då vi spelade på Kulturnatta i Mellerud, med spelning påföljande helg 15 november i Bengtsfors.

Orkesterns konsertverksamhet har uppmärksammats på ett mycket positivt sätt bland både allmänhet och media. Detta tar vi som ett tecken på att vi fyller en viktig funktion. Inte bara bland utövare utan även bland musikälskare i stort. Nu hoppas vi också på att ännu fler söker sig till vår verksamhet.

 

Tackar å´ styrelsens vägnar för spelåret 2016.

 

Dalslandsorkestern i december 2016.

Clas- Göran Janson.

 

Styrelsen -  Ordförande        Clas- Göran Janson

                  Kassör              David Norlin tillika RUM-kontakt

                  Sekreterare       Peter Söderlund

                  Styrelseledamot Sofia Westman

                                          Agnes Casimir-Lundholm

                  Suppleant         Elin Eriksson

                                         Maria Fredriksson

Kulturbruket på Dal, Box 74, 464 22 Mellerud. Besöksadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud, telefon: 0530-182 78, e-post: info@kulturbruketpadal.se