Kulturbruket på Dal

Öronmat Tisdag 19 december

19 december 2017 kl. 19:00

Rådaskolans elever ger sin traditionella och uppskattade julshow i dagarna två.
Se annons i lokalpressen samt
www.kulturbruketpadal.se för uppdaterad information.

arr: Rådaskolan