Kulturbruket på Dal

Dalslandsorkestern

Dalslandsorkestern har kommit att bli ett begrepp för unga stråkmusiker i Dalsland. Orkestern har jobbat med bland annat Kalle Moreaus, West of Eden för att nämna några.

Dalslandsorkestern bildades 1999 på initiativ av engagerade musiklärare i samarbete med Kommunalförbundet Dalsland. Målet var att skapa en mötesplats för unga musikanter med ambitioner att utveckla sitt musicerande genom kvalificerad handledning samt att möjliggöra en samarbetsform mellan kommunerna där vi kan erbjuda god musikalisk vägledning. Ungdomarna kan också erbjudas en högre musikalisk standard än vad varje enskild kulturskola har möjlighet till.
Dalslandsorkestern har med åren kommit att bli något av Kulturbruket på Dals egen orkester.

Dalslandsorkestern var med och invigde Kulturbruket på Dal 17 november 2002. 2003 hade Dalslandsorkestern den äran att spela tillsammans med Kalle Moraeus. Det blev givetvis succé. Hösten 2005 gjorde orkestern en konsertresa till Hamburg och genomförde två konserter där. Orkestern medverkade också vid en konsert med ENOK som ingick i OPEN-projektet (projekt som lyfter fram nyskriven musik) det året. Det blev en annorlunda och häftig konsertkväll. I OPEN-projektet ingick förutom Mellerud även Strömstad, Bengtsfors, Ed och Munkedal.

Under 2006 deltog orkestern i UNITON-projektet, då inleddes ett samarbete med Strömstads musikskola. Kulturbruket på Dal firade 5-årsjubileum i november 2007. Dalslandsorkestern spelade då
nyskriven ”festmusik”, specialkomponerad av Peter Halvordsson. I april samma år besökte oss Christianeumorkestern från Althona, Hamburg.

2009 fyllde Dalslandsorkestern 10 år. Jubiléet firades med en konsert i Kulturbruket på Dal, ”En musikalisk resa från Peter Halvordsson till Mozart”. Nu var det dags för oss att besöka Hamburg och våra vänner i Christianeumorkestern. I november reste vi till Althona i Hamburg och gjorde en konsert på Christinaeumskolan och en i Svenska Kyrkan.

Hösten 2010 inleddes ett samarbete med West of Eden och lördagen 16 oktober spelade Dalslandsorkestern och West of Eden för första gången tillsammans i en konsert i Kulturbruket på Dal. Konserten blev starten till ett fortsatt samarbete.

Hösten 2011 började orkestern ett samarbete med kontrabasisten Erling Sunnarvik som har sin hemvist i Oslofilharmonin. Orkestern fick under året fler medlemmar genom samarbete med Härryda kulturskola.

I september 2010 träffades Dalslandsorkestern och Karlsson Barock, som har sin hemvist i Göteborg, på hantverkskollektivet Not Quite. Där blev de nyfikna på varandras musik och ett samarbete inleddes. Resultatet av det samarbetet kunde man lyssna till söndagen den 15 maj 2011 på Dalslands konstmuséum i Upperud. Inför konserten tillsammans med Karlsson Barock gjorde orkestern även en djupdykning inom just barockmusiken.

Genom åren har orkestern betytt mycket för ungdomarnas musikaliska bildning och utveckling.

Ett stort tack till alla sponsorer som gjort Dalslandsorkestern möjlig.